تصویر
تصویر
تصویر

تیم یک

زهرا خلیلی

مدیرعامل

داور نوری

توسعه دهنده

تهمینه جوان

طراح وب سایت

راحله شریفی

طراح وب سایت

سیامک شعبانی

توسعه دهنده